مروارید هاشمیه ۱
ایجاد مجموعه مسکونی شاخص، ویژه و متنوع به جهت تامین نیازهای متقاضیان الگوی مسکن گروه درآمدی یک و دو، با الگو و طراحی مناسب مسکن با کیفیت از اهداف شهرداری مشهد در تعریف مروارید هاشمیه (۱) بوده است. این پروژه از بلوار هاشمیه و بلوار فکوری دارای دسترسی می‌باشد. از ویژگی های مهم و شاخص […] مشاهده...