مجتمع اداری تجاری ابریشم
پروژه مجتمع اداری – تجاری ابریشم در سال ۸۰ واقع در میدان ۱۷شهریور، جنب مجتمع رضا با استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی اجرا گردید. که هم اکنون در حال بهره برداری می باشد. سرمایه گذار این پروژه آقای غلام معنوی می باشد. مشاهده...