مجتمع مسکونی پرنیان(هاشمیه۲۴)
پروژه مشارکتی پرنیان از معدود پروژه های شهرداری مشهد در این مقیاس می باشد که با مشارکت بخش خصوصی ساخته شده و به بهره برداری رسیده است. سرمایه گذار این پروژه آقای محمد پرنیان می باشد و طرفین سهم خود را افراز نموده اند. مشاهده...