پارک مینیاتوری
قرارداد پارک مینیاتوری در سال ۹۶ به سرمایه گذار ابلاغ گردید. این قرارداد نیز ازنوع قراردادهای BOT می باشد که مقرر است سرمایه گذار در نصب و احداث فضاهای انتفاعی و تجاری و نیز ساخت و نصب ماکت ها و المان های مورد تایید شهرداری (قریب به ۳۰ ماکت) اقدام نموده و در زمانی نزدیک […] مشاهده...