مجتمع مسکونی کوثر
شهرداری مشهد در سال ۹۱ جهت ساخت مسکن ارزان قیمت برای محرومان و اقشار کم درآمد با مشارکت بخش خصوصی که از تواناییهای فنی و مالی لازم برخوردار می باشند، اقدام به تعریف و اجرای پروژه مسکن ارزان قیمت کوثر با کاربری مسکونی ۴۸۰ واحدی و تجاری محلی در اراضی انتهای گلشهر نمود که این […] مشاهده...