یاقوت کوهسنگی
شهرداری مشهد در راستای تحقق اهداف توسعه شهری و ایجاد منابع درآمدهای پایدار و با رویکرد توسعه ساختمان‌های حمل و نقل محور (T.O.D)، پروژه مجتمع ایستگاهی K2 (یاقوت کوهسنگی) واقع در انتهـای خیابان کوهسنگی، رو به روی پـارک کوهسنگـی را در زمینـی به مساحت ۸۳/۲۹۲۷ متر مربع و با زیربنای ۳۵.۶۸۳ متر مربـع با کاربری […] مشاهده...