مجتمع تجاری ۱۷شهریور
قرارداد پروژه ۱۷ شهریور در منطقه ۷ شهرداری مشهد به آدرس تقاطع خیابان فدائیان اسلام و کوشش در عرصه ای به مساحت ۲.۰۹۹ متر مربع با کاربری تجاری، پارکینگ با زیربنای ۲۶.۲۴۹ مترمربع در ۱۴ طبقه با شرکت آثار بنا پارس به عنوان سرمایه گذار منعقد گردید. ویژگیهای مهم و شاخص پروژه  ۱- توسعه متوازن شهری درمناطق نیمه برخوردار […] مشاهده...
مجتمع تجاری و پارکینگ آسمان
قرارداد پروژه مشارکتی آسمان با کاربری تجاری – پارکینگ عمومی در سال ۱۳۸۶ به جهت رفع مشکل کمبود پارکینگ میدان ۱۷ شهریور به صورت مشارکتی منعقد گردید. سرمایه گذار این پروژه گروه سرمایه گذاری آسمان به نمایندگی آقای حسن قدیری می باشد. ویژگیهای مهم و شاخص پروژه ۱- توسعه متوازن شهری در منطقه ای نیمه برخوردار ۲- احداث تونل […] مشاهده...