عنوان حصارکشی املاک متعلق به شهرداری
وضعیت
لینک مرتبط اطلاعات بیشتر و دانلود اسناد