عنوان پروژه احداث و بهره برداری از مجموعه زباله سوز مشهد
وضعیت تجدید شد
لینک مرتبط اطلاعات بیشتر و دانلود اسناد