عنوان شناسایی سرمایه گذار جهت احداث پروژه هتل و مرکز همایش
وضعیت تجدید شد
لینک مرتبط اطلاعات بیشتر و دانلود اسناد