عنوان مجموعه شهربازی پارک ملت مشهد
وضعیت تجدید شد
لینک مرتبط اطلاعات بیشتر و دانلود اسناد