عنوان هایپر مارکت بزرگ مقیاس مشهد
وضعیت
لینک مرتبط اطلاعات بیشتر و دانلود اسناد