عنوان فاز اول تقاطع غیر همسطح بلوار مجیدیه
وضعیت تمدید شد
لینک مرتبط اطلاعات بیشتر و دانلود اسناد