فراخوان عمومی واگذاری بهره برداری از بخش رستوران و کافی شاپ و فست فوود در کارخانه نوآوری 

عنوان از بخش رستوران و کافی شاپ و فست فوود
وضعیت
لینک مرتبط اطلاعات بیشتر و دانلود اسناد