عنوان واحدهای سهم شهرداری مشهد درمجتمع امجد
وضعیت
لینک مرتبط اطلاعات بیشتر و دانلود اسناد