معاون اقتصادی شهردار مشهد: 1398-07-10

مولدسازی دارایی های شهرداری مشهد، اولویت اول معاونت اقتصادی است

مشهد در مجموع شرایط خوبی ندارد؛ به صورتی که از بُعد مسائل مالی میزان بدهی ها و تعهداتی که شهرداری در ارتباط با پروژه ها ایجاد کرده، حدود 4000میلیارد تومان است و حدود 2000میلیارد تومان را در قالب پروانه شناور پیش فروش کرده اند.

معاون اقتصادی و رئیس سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای شهرداری مشهد تحقق این مسائل را ناشی از انباشت دانش و تجربه قدرت انجام کارهایی در این معاونت دانست و گفت: عمده کار ما تأمین مالی است. بهصورت تاریخی اوراق مشارکت برای شهرداریها یکی از راههای تأمین مالی بوده است. شهرداری مشهد تاکنون ۵۷۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کرده که حدود ۳۲۰۰ میلیارد تومان آن در ۲سال اخیر اتفاق افتاده است.

اژدر اژدری افزود: با همکاری مسئولان، سهم دولت در اوراق مشارکت را گرفتهایم. این مسئله باعث میشود تأمین مالی برای شهرداری کمهزینهتر شود؛ زیرا دولت سهم ۵۰درصدی آنها را به عهده گرفته است.

وی ادامه داد: پارسال ۴۲۰۰ میلیارد تومان از ظرفیت بند «و» تبصره ۵ بودجه استفاده شد و بدهیهای شهرداری به بانکها از این طریق با مطالبات شهرداری از دولت تهاتر شد. این کار محصول همت شهرداری مشهد و نهادهای استانی بود. پرداخت این بدهیها توان شهرداری را برای تأمین مالی افزایش داد؛ بهنحوی که تاکنون بیش از ۸۱۰۰ میلیارد تومان تأمین مالی داشته‌ایم.

اژدری افزود: رسیدگی به پروژههای گذشته، کار دیگر معاونت اقتصادی است. ۱۰پروژه که مدتها از زمان انعقاد قرارداد آنها گذشته و با مشکل روبهرو بودند، در این دوره با همت اعضای شورا اصلاح شدند. رقم این پروژهها در زمان انعقاد بیش از ۱۵۰۰میلیارد تومان بود که ارزش آن‌ها به رقم روز، نزدیک به ۷هزار میلیارد تومان میشود.
معاون اقتصادی شهردار افزود: بخش دیگر اقدامات ما مربوط به پروژه
های جدید است. ۵۷۰۰ میلیارد تومان پروژههای جدیدی است که تبدیل به قرارداد شده است. پروژههای مسکونی، تفریحی، خانههای تاریخی و… از جمله این پروژههاست. حدود ۳۵۰۰میلیارد تومان نیز حجم ریالی پروژههایی است که برای انعقاد قرارداد آنها در حال مذاکره با سرمایهگذار هستیم و در آینده قراردادهای آنها به شورا ارائه خواهد شد.

وی تصریح کرد: بیش از ۱۵هزار میلیارد تومان مجموع ارقامی است که در حوزه تأمین مالی و پروژههای سرمایهگذاری زیر نظر معاونت اقتصادی انجام شده است. بخش دیگری که از این پس بیشتر به آن توجه خواهیم کرد، پروژههای بهرهبرداری یا توسعه خدمات از جنس شهربازی و جایگاههای سوخت CNG و… است که در این زمینه جای کار زیاد وجود دارد. معاونت اقتصادی در مدت باقیمانده از این دوره شورای شهر تمرکز خود را بر این میگذارد که داراییهای شهری مولدتر شود و اتفاقات خوبی را تا پایان سال در این زمینه شاهد خواهیم بود.

 

برچسب ها:

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *