شصت و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد

به سامان رسیدن پروژه سامانیه

این هفته صحن علنی شورای شهر مشهد به بررسی اقاله پروژه سامانیه پرداخت و این لایحه یکی از دستور‌کارهای شصت و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر مشهد بود.

این هفته صحن علنی شورای شهر مشهد به بررسی اقاله پروژه سامانیه پرداخت و این لایحه یکی از دستور‌کارهای شصت و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر مشهد بود که با نظریه مشترک ٣‌کمیسیون به صحن شورا وارد شده بود. 

نوروزى، رئیس کمیســیون اقتصادى شورا در توضیحاتى گفت: قرارداد پروژه ســامانیه مربوط به سال ۹۱ است که در این رابطه آن زمان عرصه این قرارداد در ۲پلاک به وســعت ۲ هزار و ۹۸۰ مترمربع بود.این پروژه شــامل ۲قطعه زمین ۱۲۰۰ متر مربع و ۱۸۰۰ متر مربعى اســت،

وی افزود: ســال ۹۱ که سال انعقاد قرارداد بود اداره کل راه و شهرسازى براى قطعه ۱۲۰۰ مترى ادعــاى مالکیت کرد و در ادامه این قطعه را به فــرد دیگرى فروخت. از شهردارى هم خلع ید صورت گرفت. با این شرایط این بخش زمیــن قابلیت قبلى را از دســت داد؛ بنابراین در سر جمع هزینه هاى پذیرفته شده، رقم ۳۲میلیارد ریال به عنوان هزینه هاى انجام شده که باید توسط شــهردارى پرداخت شود، اعلام شد. از این رقــم ۹۰۰ میلیون ریال نقــد و باقى مانده به صورت اعطاى هزینه است.

در ادامه جلسه پس از رأی‌گیری، اعضای شورای شهر به کلیات و جزئیات این لایحه رأی موافق دادند.

منبع: شهرآرا

برچسب ها:

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *