مدیر تأمین منابع مالی معاونت اقتصادی شهرداری مشهد:

روش های تأمین مالی پروژه های شهرداری مبتنی بر بازارهای مالی

با توجه به اینکه این اوراق بازدهی تضمین شده دارند هیچ گونه ریسکی متوجه دارنده اوراق نمی شود.

 بازار مالی به بازاری گفته می شود که در آن منابع مالی لازم برای پروژه ها تدارک دیده می شود. به عبارت تخصصی تر، در بازار مالی، خریداران و فروشندگان در تجارت دارایی ها از قبیل سهام، اوراق بهادار، ارز و مشتقات معامله می کنند. بازارهای مالی بر اساس زمان به ۲ نوع بازار پولی و بازار سرمایه تقسیم می شوند. بازار پولی شامل منابع مالی کوتاه مدت و بازار سرمایه شامل منابع مالی بلند مدت می شود. در هر ۲ بازار، از ۲ شیوه برای تأمین منابع مالی شهرداری ها استفاده می گردد. الف) استفاده از ابزارهای مالی ب) استفاده از نهادهای مالی هر یک از شیوه ها نیز به انواع مختلف تقسیم می شوند مانند: اوراق مشارک، اوراق صکوک و اوراق مرابحه (برای ابزارهای مالی) و صندوق زمین و ساختمان و صندوق سرمایه گذاری (برای نهادهای مالی). اوراق مشارکت:اوراق مشارکت اوراق بهاداری است که بیانگر مشارکت دارنده آن در یک طرح است مهم ترین جذابیت اوراق مشارکت تضمین پرداخت سود است؛ یعنی دارنده اوراق مشارکت اطمینان دارد سود مشخص و تضمین شده ای به عنوان سود علی الحساب در فواصل زمانی سه ماهه دریافت می کند. هم اکنون سود اوراق مشارکت از سوی بانک ها یا دولت و ناشر (شهرداری مشهد) تضمین می شود. بنابراین خریدار اطمینان دارد سود تعهدشده را دریافت می کند. در مورد اوراق مشارکت لازم است بدانیم: ۱) با توجه به اینکه این اوراق بازدهی تضمین شده دارند هیچ گونه ریسکی متوجه دارنده اوراق نمی شود. ۲) سود پرداختی علی الحساب است و در پایان دوران مشارکت در صورتی که سود قطعی پروژه بیشتر از سودعلی الحساب پرداختی باشد مابه التفاوت پرداخت می شود. ۳) سود اوراق مشارکت معاف از پرداخت مالیات است. ۴) هر زمان دارنده اوراق مشارکت تصمیم به واگذاری اوراق داشته باشد می تواند از طریق بورس اوراق بهادار این اوراق را به فروش برساند.

برچسب ها:

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *