معاون اقتصادی شهردار مشهدخبرداد: 1397/7/9

سازمان بازآفرینی با هدف گسترش مثبت شهر مشهد تشکیل خواهد شد

با توجه به اینکه فرایند مبحث بازآفرینی پایدار شهری امری میان بخشی و چند وجهی در لایه های متعدد اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، زیست محیطی، مدیریتی و ...می باشد، لازمه نهادینه شدن این امر درساختار مدیریت شهری کشور، افزایش تعامل، هم افزایی و هماهنگی بین بخشی در این زمینه است

توانمندسازی و افزایش رفاه اجتماعی شهروندان در گرو رشد و توسعه اقتصادی شهر است، امری که بازگوی محوریت اصلی بازآفرینی فضاهای شهری خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی معاونت اقتصادی شهردار مشهد، دکتررضا خواجه نائینی با پرداختن به موضوع بازآفرینی شهری عنوان کرد: بازآفرینی مجموعه‌ ای از فعالیت‌ها است که با مشارکت عموم سازمان‌ها و نهاد های مردمی تحقق می یابد و باعث ایجاد یک پیشرفت پایدار در شهر می‌شود و به طور کلی سیاستی جامع برای حل مشکلات شهر است، به نحوی که تاثیر بسزایی در پیشرفت سطح و کیفیت زندگی شهروندان دارد. همچنین واژه مشارکت‌ عمومی در بحث بازآفرینی عرصه را برای توجه به مفاهیم اجتماعی و نظرات مردم باز نموده و آن را در صدر اولویت و اهداف قرار داده است.
وی با اشاره به اینکه با اجرای بازآفرینی شهری و مشارکت حداکثری انتظار می رود اهداف مثبتی در شهر پدیدار شود، افزود: باز آفرینی اهدافی از جمله پیشگیری از گسترش محدوده ها و محله های نابسامان شهری را از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی و کالبدی به دنبال دارد، همچنین سبب ارتقای فرهنگ شهروندی، مشارکت و همکاری نهادهای محلی، ارتقای کیفیت، ایمنی و پایداری ساخت و ساز و برخورداری ساکنان از زیرساختها و خدمات مطلوب شهری می شود؛ از دیگر اهداف این مبحث می‌توان به بهبود وضعیت اجتماعی ساکنان و ایجاد فرصت های شغلی و درآمد برای آنان با توجه به ظرفیت های توسعه ای محدوده ها و محله های هدف؛حفاظت پایدار و احیاء میراث فرهنگی، تاریخی و هویت فرهنگی شهری و سبک زندگی پایدار در اقدامات احیاء، بهسازی و نوسازی شهری اشاره کرد.
معاون اقتصادی شهردار مشهد در تشریح اهمیت تشکیل سازمان بازآفرینی بیان داشت: با توجه به اینکه فرایند مبحث بازآفرینی پایدار شهری امری میان بخشی و چند وجهی در لایه های متعدد اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، زیست محیطی، مدیریتی و …می باشد، لازمه نهادینه شدن این امر درساختار مدیریت شهری کشور، افزایش تعامل، هم افزایی و هماهنگی بین بخشی در این زمینه است. بنابراین جامعیت این برنامه بسیار قابل اهمیت است و بر این اساس شرایط موجود برای ایجاد عدالت اجتماعی و پیشرفت درون زا محلات، نیاز به اقدام مشترک دستگاه های دولتی ، تامین بودجه ، دریافت نظرات مردم و تامین منافع تمام ذینفعان دارد. از این رو برای اجرای اقدامات مذکور در اسرع وقت، رفع مشکلات ارتباطی بین دستگاه ها و نظارت بر روند موارد مرتبط نیاز به ایجاد سازمان بازآفرینی احساس می شود.
خواجه نائینی رشد و توسعه اقتصادی شهر در تمامی سطوح را از اهداف اصلی حوزه اقتصادی دانست و گفت: توانمندسازی و افزایش رفاه اجتماعی شهروندان در گرو رشد و توسعه اقتصادی شهر است، امری که بازگوی محوریت اصلی بازآفرینی فضاهای شهری خواهد بود. از طرفی حلقه مشترک تمام طرح‌ها و برنامه ها اعم از خدمات کالبدی در زمینه های زیربنایی و روبنایی ، اجتماعی و اقتصادی و تامین منابع مورد نیاز، وابسته به این موضوع است، موضوعی که در بازآفرینی فضاهای شهری از محل توانمندسازی و مشارکت مردم ، سرمایه گذاری بخش خصوصی، منابع سایر دستگاه های دولتی مرتبط بازآفرینی شهری و مشوق‌های اقتصادی شهرداری نقش بسزایی را ایفا می کند. روندی که مسئولیت نظارت و تحقق آن برعهده حوزه اقتصادی می‌باشد.
وی در خصوص وضعیت بازآفرینی محلات شهر مقدس مشهد خاطر نشان کرد:
براساس سرشماری که در سال ۱۳۹۵ صورت پذیرفت، شهر مشهد با مساحت ۳۵هزار و ۱۴۷ هکتار نزدیک به ۳میلیون و۵۷۶ هزار نفر جمعیت دارد، همچنین طی تحقیقات به عمل آمده مساحت پهنه‌های بافت فرسوده،حاشیه نشین وناکارآمد شهر معادل ۶هزار و ۱۴۰هکتار با جمعیت یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر می‌باشد. عدد و رقمی که شامل ۶۶ محله از محلات شهر می‌شودو اقدامات بسیاری در ۷گام مثبت شامل مطالعات و شناخت موضوعات، ایجاد سازمان و تثبیت جایگاه آن، تدوین اهداف ، راهبردها و سیاست ها، تدوین شرح خدمات تسهیل گران، شناسایی و ارزیابی تسهیل گران، شناسایی و اولویت بندی مناطق هدف و تهیه برنامه ۹۷-۱۴۰۰ و بودجه سالانه شهر که پیش بینی اولیه در این انجام شده است و از طریق مشاور در مرحله تدقیق و تدوین نهایی است، می باشد.

برچسب ها:

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *