گزارش 1399-04-14

چارچوب مشارکت میان بخش های عمومی و خصوصی در مدیریت پسماندهای جامد شهری - قسمت اول / چکیده و فرآیندها

مشهد به عنوان دومین کلانشهر کشور، محل سکونت بیش از 3 میلیون نفر است. تمرکز بالای جمعیت، دامنه و گستردگی آلودگی ها و مسائل زیست محیطی در این شهر را افزایش داده است.

امروزه با افزایش جمعیت و توسعه اقتصادی و صنعتی میزان تولید و سهم اجزاء قابل بازیافت در پسماندهای شهری افزایش یافته است. این تغییرات کمی و کیفی خطرات بالقوه پسماند شهری را بیشتر و مدیریت اصولی آن ها را پیچیده تر و پرهزینه تر کرده است. مدیران شهری و شهرداران در سراسر دنیا به دلایل مختلفی از جمله هزینه های بالا، کمبود زمین و خطرات بهداشتی و زیست محیطی دفن بهداشتی پسماند در تاش هستند که از روش های مختلفی مانند کاهش تولید پسماند، بازیافت، کمپوست و زباله سوزی استفاده کنند.

شواهد موجود از تجربه سایر کشورها نشان م یدهد مشارکت عمومی و خصوصی در برنام ههای بازیافت، میزان نسبت بازیافت به زباله را افزایش می دهد، هزین ههای مربوط به پسماند را کاهش می دهد و نهایتا باعث افزایش کیفیت و تجاری سازی کالاهای بازیافتی می شود. افزون بر این دامنه مشارکت عمومی خصوصی در مدیریت پسماند تا جداسازی اجزا خطرناک پسماند در محل تولید، عدم ریخت و پاش پسماند در معابر و خیابان ها و رعایت زمان مناسب برای انتقال زباله به خارج از منزل قابل گسترش است. از آنجایی که مردم ذینفعان نهایی بهره گیری از فضاهای تمیز شهری هستند مشارکت عمومی و خصوصی کارآمد در بازیافت پسماند شهری موجب کاهش مخالفت ها و اعتراضات عمومی در برابر پروژه های پسماند شهری نیز خواهد شد.

مشهد به عنوان دومین کلانشهر کشور، محل سکونت بیش از ۳ میلیون نفر است. تمرکز بالای جمعیت، دامنه و گستردگی آلودگی ها و مسائل زیست محیطی در این شهر را افزایش داده است. متوسط روزانه تولید پسماند حدود ۲۱۰۰ تن زباله )این میزان در ایام خاص و نیز تابستان و نوروز تا ۳۰۰۰ تن افزایش می یابد( و سرانه تولید پسماند حدود ۶۶۰ گرم )با احتساب خانگی و سرجارو( و با احتساب پسماند تفکیک شده ۷۲۳ گرم می باشد. بر اساس حجم بالای تولید زباله، مدیریت پسماند یکی از مهم ترین مسائل زیست محیطی در شهر مشهد بوده و استفاده از تجربه سایر کشورها در بهره گیری از الگوی مشارکت عمومی خصوصی برای مدیریت پسماند جامد شهری می تواند به حل این مسئله کمک کند.

در سال ۱۳۹۷ معاونت اقتصادی شهرداری مشهد با هدف تبدیل پسماند به انرژی در چارچوب مشارکت عمومی خصوصی سعی در احداث سیستم زباله سوز با حجم روزانه ۱۲۰۰ تن زباله به روش BOOT داشته است. در این قرارداد تأمین زمین مورد نیاز پروژه توسط شهرداری در حدود ۱۰ هکتار در محل مجتمع صنعتی بازیافت شماره یک سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد، تأمین خوراک ورودی به نیروگاه با ظرفیت پسماند ورودی حدود ۱۲۰۰ تن زباله مخلوط شهری در روز، عدم پرداخت هر مبلغ اضافی به عنوان گیت فی از طرف شهرداری، عملیات دفن خا کسترهای ته کوره و عملیات دفن غبار کوره بعد از تثبیت و بی خطر سازی توسط شرکت بر عهده شهرداری است. طراحی، ساخت و بهره برداری از نیروگاه و نیز تمامی هزینه سرمای هگذاری و بهره برداری آن بر عهده سرمای هگذار بوده است.

با توجه به مسئله مدیریت پسماند و جذب سرمایه گذار، گزارش «چارچوب مشارکت میان بخش های عمومی و خصوصی در مدیریت پسماندهای جامد شهری » م یتواند راهنمای مناسبی در این خصوص باشد. این گزارش توسط خدمات مشاوره مدیریت ICRA هند تدوین شده و چارچوبی برای مشارکت عمومی خصوصی، در زمینه مدیریت پسماندهای جامد شهری، با توجه به تجربه کشور هند است.

این گزارش شامل سه بخش م یباشد که ترجمه شده و در سه نوبت منتشر خواهد شد.

بخش اول این گزارش به کلیات، تجارب مشارکت بخش عمومی خصوصی در مدیریت پسماند، مد لهای نوظهور مشارکت عمومی خصوصی، نتایج حاصل از این نوع مشارکت،مسائل و چالش های مشارکت عمومی خصوصی پرداخته که در این نوبت تقدیم شده است.

 

 

دانلود متن کامل مقاله

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *