استخر و مجموعه آبی شفــا
98 (میلیارد ریال)

پیش بینی تقریبی حجم سرمایه گذاری

شورای شهر مشهد به جهت تامین سرانه خدمات ورزشی در مناطق کم برخوردار، احداث ده مجموعه آبی را در مناطق ۲،۴ و۵ شهرداری مشهد و با بودجه اولیه یکصد میلیارد ریال مصوب کرد. استخر شفا در منطقه ۲ با حدود ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی و مالی یک از مجموعه های آبی مزبور است. طی مطالعات انجام شده در مدیریت برنامه ریزی معاونت اقتصادی، مقرر شد ادامه تامین هزینه احداث این مجموعه از محل واگذاری ساخت و بهره برداری توسط بخش خصوصی انجام پذیرد. براساس مطالعات بازار انجام شده پیشنهاد شد بهره برداری از استخر توسط آقایان و بانوان در دو شیفت متفاوت برنامه ریزی شده و فضای استخر بانوان در اختیار فعالیت دیگری قرارگیرد. برای این فعالیت به ترتیب اولویت کاربری ورزشی با فعالیت سالن چندمنظوره ورزشی و توپی، کاربری درمانی با فعالیت درمانگاه های تخصصی حرکتی، ماساژ و آب درمانی و کاربری تجاری با فعالیت تالار پذیرایی و رستوران پیشنهاد و به تصویب کمیته تعریف پروژه رسید.

اطلاعات عمومی پروژه
کاربری پروژه : ورزشی
ظرفیت اسمی نفرساعت: 275 نفر
سهم تقاضای متوسط در روز : 2170 نفر
آدرس پروژه: توس 1/35 واقع در منطقه 2 شهرداری مشهد
تعداد ساعت کاری مفید در روز: 15 ساعت
تعداد روزهای مفید در سال: 320 روز
هزینه های ثابت سرمایه گذاری
شرح هزینه مبلغ کل
تاسیسات و تجهیزات 29,509,000,000 ريال
سایر هزینه ها 5,927,000,000 ريال
اطلاعات مالی پروژه
شرح مبلغ عنوان توضیحات
درآمد سالانه : 41,584,000,000 ريال
هزینه بهره سالانه: 15,353,000,000 ريال
نوع قرارداد : BOLT
مدت زمان ساخت و بهره برداری : 15 سال
هزینه ثابت سرمایه گذاری : 98,643,000,000 ريال
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشد کلیه هزینه های رقم پروانه ،زمان اعقاد قرارداد و ساخت و تملک به روز رسانی خواهد شد