الماس دانشجو
700 (میلیارد ریال)

پیش بینی تقریبی حجم سرمایه گذاری

ساماندهی و توسعه مجتمع های مختلط و متمرکز نمودن تجاری های بلوار وکیل آباد از اهداف شهرداری مشهد در تعریف این پروژه بوده که در راستای پاسخ به تامین نیازهای متقاضیان تعریف گردیده است. این پروژه دارای دسترسی مناسب از بلوار وکیل آباد و دانشجو می باشد.

از ویژگی های مهم و شاخص این پروژه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
۱- قرار گیری زمین در منطقه ای برخوردار با جذابیت سرمایه گذاری و توجیه اقتصادی مناسب
۲- نزدیکی به ایستگاه قطار شهری و اتوبوس
۳- نزدیکی به محور های گردشگری طرقبه و شاندیز
۴- نزدیکی به پروژه های مشارکتی تجاری شاخص شهر مانند آرمیتاژگلشن، آبان پلازا

اطلاعات عمومی پروژه
کاربری پروژه : تجاری، اداری، پارکینگ
نوع مالکیت : ملکی
آدرس پروژه: محل فعلی ایستگاه آتش نشانی دانشجو
کاربری مصوب : آموزشی
تراکم (مجاز) : 420 درصد
مساحت عرصه: 2113 مترمربع
مساحت زیربنای کل: 16370 مترمربع
سطح اشتغال: 60 درصد
تعداد سقف : 11 (+7 و -4)