الماس مجد ۱
2023 (میلیارد ریال)

پیش بینی تقریبی حجم سرمایه گذاری

شـهرداری مشهد بـا هدف سـاماندهی و بهسازی بــافت‌های شـهری و در راسـتای پــاسخ بـه تـامین نــیازهای مـتقاضیان اقــدام بـه تـعریف پـروژه‌های مجد ۱ و مجد۲ دارای کاربری های تجاری، مسکونی و دفتر کار واقع در حـاشیه بـلوار مـجد و خـیابان حر عاملی نـموده است. ایــن پروژه‌ها دارای دسترسی مناسب از خیابان حر عاملی به خیابان مجد می‌باشد..

از ویژگیهای مهم و شاخص این پروژه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
۱- قرار‌گیری در منطقه ویژه مجد با جذابیت بالای سرمایه‌گذاری
۲- قرارگیری در حوزه مرکزی شهر و نزدیکی به حرم مطهر رضوی
۳- عبور خط ۳ قطارشهری (در حال ساخت) از نزدیکی این پروژه
۴- نزدیکی به پارکینگ زیرسطحی با ظرفیت حداقل ۱۳۰۰ فضای پارک
۵- دارای مصوبه کمیسیون ماده ۵ جهت اجرای پروژه‌ها
۶- امکان تغییر در بعضی کاربری ها جهت توجیه دار تر کردن پروژه

اطلاعات عمومی پروژه
کاربری پروژه : مسکونی و دفتر کار
نوع مالکیت : ملکی
آدرس پروژه: ضلع شرقی تقاطع مجد و حرعاملی
کاربری مصوب : تجاری
تراکم (مجاز) : 300 درصد
مساحت عرصه: 7505 مترمربع
مساحت زیربنای کل: 51892 مترمربع
سطح اشتغال: 65 درصد
تعداد سقف : 18 (+15 و -3)