الماس مجد ۲
1860 (میلیارد ریال)

پیش بینی تقریبی حجم سرمایه گذاری

شـهرداری مشهد بـا هدف سـاماندهی و بهسازی بــافت‌های شـهری و در راسـتای پــاسخ بـه تـامین نــیازهای مـتقاضیان اقــدام بـه تـعریف پـروژه‌های مجد ۱ و مجد۲ دارای کاربری های تجاری، مسکونی و دفتر کار واقع در حـاشیه بـلوار مـجد و خـیابان حر عاملی نـموده است. ایــن پروژه‌ها دارای دسترسی مناسب از خیابان حر عاملی به خیابان مجد می‌باشد..

از ویژگیهای مهم و شاخص این پروژه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
۱- قرار‌گیری در منطقه ویژه مجد با جذابیت بالای سرمایه‌گذاری
۲- قرارگیری در حوزه مرکزی شهر و نزدیکی به حرم مطهر رضوی
۳- عبور خط ۳ قطارشهری (در حال ساخت) از نزدیکی این پروژه
۴- نزدیکی به پارکینگ زیرسطحی با ظرفیت حداقل ۱۳۰۰ فضای پارک
۵- دارای مصوبه کمیسیون ماده ۵ جهت اجرای پروژه‌ها
۶- امکان تغییر در بعضی کاربری ها جهت توجیه دار تر کردن پروژه

اطلاعات عمومی پروژه
کاربری پروژه : تجاری، مسکونی و دفتر کار
نوع مالکیت : ملکی
آدرس پروژه: ضلع غربی تقاطع مجد و حر عاملی
کاربری مصوب : مسکونی (دارای مصوبه کمیسیون ماده 5 سال 84، تغییر به تجاری)
تراکم (مجاز) : 580 درصد
مساحت عرصه: 9221 مترمربع
مساحت زیربنای کل: 48246 مترمربع
سطح اشتغال: 60 درصد
تعداد سقف : 14 (+11 و -3)