ایستگاه اتوبوس هوشمند
100 (میلیارد ریال)

پیش بینی تقریبی حجم سرمایه گذاری

مولفه های اصلی توسعه شهری برای شهر هوشمند شامل تکنولوژی، صنعت، مدیریت و زندگی هوشمند است که استفاده از اینترنت اشیا در ایستگاه های اتوبوس، گامی موثر در جهت تحقق شهر هوشمند خواهد بود. لذا شهرداری مشهد در نظر دارد نسبت به واگذاری عملیات بهسازی و بهره برداری ایستگاه های اتوبوس هوشمند در سطح شهر مشهد اقدام نماید.

شرایط سرمایه گذاری

• آورده شهرداری: موقعیت مکانی ایستگاه اتوبوس – مجوز تبلیغات در ایستگاها توبوس

• آورده سرمای هگذار: احداث و تجهیز ایستگاه های اتوبوس

• مجوزها و تاﻳﻴدی ههای مورد نیاز: سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی – سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

عناصر اختصاصی پروژه

• ارائه اینترنت و دیجیتال ساینیج (Digital Signage)

• نمایش اطلاعات ترافیکی

• اعلان خودکار

• ارائه خدمات بانکی و شارژ من کارت

• مانیتورینگ اتوبو سها

• فروش خودکار تنقلات توسط دستگاه (Vending Machine)

مزایای سرمایه گذاری در این پروژه

• دوره کوتاه بازگشت سرمایه

• امکان اجرای فاز به فاز پروژه

• امکان بهره برداری همزمان با اجرای فازهای بعدی

• تنوع راهکارهای درآمدزایی از پروژه

اهم فعالیت های اجرایی پروژه

• خرید تجهیزات لازم

• نصب، راه اندازی و نگهداری

• بهره برداری

• بازاریابی جهت جذب تبلیغات