برج اداری، تجاری و پارکینگ عمومی آلتون
300 (میلیارد ریال)

پیش بینی تقریبی حجم سرمایه گذاری

مجتمع تجاری، اداری و پارکینگ طبقاتی عمومی آلتون با زیربنای تقریبی ۳۰۶۵۰ مترمربع و سرمایه گذاری آقایان احدیان، آتشی و عباس زادگان با مشارکت شهرداری مشهد احداث گردیده است.

ویژگیهای مهم و شاخص پروژه

۱- تخصیص سه طبقه بالای برج به واحد های اداری و تجاری

۲- بلندترین پارکینگ طبقاتی کشور در زمان احداث

۳- ۵ طبقه مخصوص واحدهای تجاری ، ۳ طبقه مخصوص واحدهای اداری و مابقی طبقات پارکینگ

۴- طراحی و ساخت سازه مبتنی بر روش های نوین

اطلاعات عمومی پروژه
کاربری پروژه : تجاری، اداری و پارکینگ عمومی
آدرس پروژه: خیابان دانشگاه.ابتدای خیابان اسرار
مساحت عرصه: 2400 مترمربع
مساحت زیربنای کل: 30650 مترمربع
تعداد سقف : 19 (+16 و -3)
سال قرارداد : 1382