تاکسی هیبریدی
527 (میلیون ریال)

پیش بینی تقریبی حجم سرمایه گذاری

از مطمئن ترین راه های کاهش مصرف سوخت، استفاده از فناوری ها و مواد جدید در ساخت خودرو و ایجاد زمینه های ساخت خودروهایی با سوخت مصرف کمتر و بازدهی بالاتر است.

از جمله فناوری هایی که تا به حال کمک بسیاری در کاهش آلودگی و کاهش سوخت نموده است، می توان به تاکسی های هیبریدی و … اشاره کرد. با توجه به رشد روز افزون وسایل نقلیه موتوری، حجم وسیعی از آلودگی در شهر مشهد ناشی از بخش حمل و نقل می باشد که فاکتورهای فرسودگی ناوگان و نوع سوخت علت اساسی آن هستند، در این میان توجه به ناوگان حمل و نقل عمومی سالم و پاک قدمی به سوی کاهش آلودگی هوا می باشد.

لذا شهرداری مشهد درصدد حرکت به سمت تاکسی های هیبریدی به عنوان شیوه حمل نقل جدید است، که گام مهمی در بهبود ناوگان تاکسیرانی و کاهش آلودگی هوای مشهد است.

مزایای سرمایه گذاری در این پروژه شامل موارد ذیل می باشد:

– معافیت های مالیاتی

– یارانه های بلاعوض

– وام های بانکی

از ویژگی های عمومی و مهم این پروژه میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

– تعریف مد حمل و نقلی جدید برای مخاطبین خاص

– استفاده از انرژی پاک و سالم

– نوسازی ناوگان تاکسیرانی