تکمیل و تجهیز پارکینگ زیر سطحی مجـــد
175 (میلیارد ریال)

پیش بینی تقریبی حجم سرمایه گذاری

با توجه به اینکه در گذشته پارکینگ عمومی زیر سطحی مجد در سال ۹۴ طی قراردادی به شهرداری مشهد به صورت نیمه تمام واگذار گردید در ابتدای سال ۹۷ شهرداری مشهد در راستای مجهز و تکمیل نمودن این پارکینگ قراردادی را منعقد نمود و در حال حاضر نیز عملیات اجرایی آن در حال انجام می باشد . با تکمیل و بهره برداری و نهایتاً اضافه شدن این پارکینگ، ظرفیت پارکینگ های عمومی در آن منطقه شهری افزایش یافته و باعث پشتیبانی مناسب از ناوگان حمل و نقل عمومی اتوبوس BRT در آن محور می گردد.

اطلاعات عمومی پروژه
کاربری پروژه : پارکینگ
آدرس پروژه: بلوار مجد
مساحت عرصه: 11300 مترمربع
مساحت زیربنای کل: 35000مترمربع
تعداد سقف : 3 (+0 و -3)
سال قرارداد : 1397