دلفیناریوم بوستان بهار
151 (میلیارد ریال)

پیش بینی تقریبی حجم سرمایه گذاری

مشهد مقـدس با داشتـن پتانسیل های بسیار مناسب مذهبی، تاریخی و فرهنگی که ناشی از تنوع اقلیمی مناسب و پیشینه تاریخ کهن در این سرزمین می باشد، از بستر مناسبی جهت توسعه گردشگری برخوردار است. امروزه کمتر صنعتی را می توان یافت که به اندازه گردشگری پایدار در ایجاد توازن و تعادل اجتماعی، فقرزدایی، اشتغال زایی، تعاملات فرهنگی و حفظ و بهبود منابع طبیعی و میراث فرهنگی، نقش داشته باشد.
هم اکنون برنامه ریزی در جهت ساخت دلفیناریوم به عنوان تنها مجموعه موجود در شرق کشور به عنوان یکی از فرصت های سرمایه گذاری با قابلیت سودآوری بسیار مناسب انجام پذیرفته و این فرصت سرمایه‌گذاری در اختیار سرمایه‌گذاران و علاقه مندان به این پروژه تفریحی قرار داده شده است.
این پروژه در عرصه بسیار متحد بوستان خورشید جانمایی شده است و ظرفیت استقبال روزانه از ۳۳۰۰ نفر را دارا خواهد بود.

اطلاعات عمومی پروژه
کاربری پروژه : تفریحی
ظرفیت اسمی نفرساعت: 3300 نفر
نوع مالکیت : شهرداری
آدرس پروژه: بوستان بهار در محدوده منطقه 3 شهرداری مشهد
هزینه های ثابت سرمایه گذاری
شرح هزینه مبلغ کل
تاسیسات و تجهیزات 138,500,000,000 ريال
سایر هزینه ها 13,325,000,000 ريال
اطلاعات مالی پروژه
شرح مبلغ عنوان توضیحات
درآمد سالانه : 47,388,000,000 ريال
هزینه بهره سالانه: 8,400,000,000 ريال
نوع قرارداد : BOLT
مدت زمان ساخت و بهره برداری : 16 سال
هزینه ثابت سرمایه گذاری : 151,825,000,000 ريال
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشد کلیه هزینه های رقم پروانه ،زمان اعقاد قرارداد و ساخت و تملک به روز رسانی خواهد شد