زمرد پنجتن ۵۵
1580 (میلیارد ریال)

پیش بینی تقریبی حجم سرمایه گذاری

شهرداری مشهد پروژه مسکونی زمرد پنجتن۵۵ را با هدف ایجاد مجموعه مسکونی مناسب به جهت تامین نیازهای متقاضیان الگوی مسکن گروه درآمدی چهار و پنج، ایجاد الگو و طراحی مناسب مسکن در منطقه کم برخوردار به جهت تحرک توسعه ای منطقه و ایجاد مجموعه مسکونی و ارتقاء کیفیت زندگی شاخص طراحی نموده است. عمده ترین کاربری در حال رشد در این منطقه تجاری- کارگاهی- انبارداری می باشد.

از ویژگی های مهم و شاخص این پروژه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
۱- اعمال تسهیلات و مشوق های تشویقی شهرداری مشهد بخصوص در هزینه پروانه
۲- پتانسیل بالای زمین به لحاظ فرم مناسب زمین
۳- دارای دسترسی از بلوار پنجتن و خیابان گلشهر
۴- تقاضای بالای مسکن اقشار کم درآمد در محدوده احداث پروژه
۵- تامین فضاهای عمومی مناسب به ویژه پارکینگ برای واحدهای مسکونی مجموعه
۶- تنوع در متراژ واحدهای مسکونی

اطلاعات عمومی پروژه
کاربری پروژه : مسکونی
نوع مالکیت : ملکی
آدرس پروژه: پنجتن 55
کاربری مصوب : مسکونی
تراکم (مجاز) : 240 درصد
مساحت عرصه: 51567مترمربع
مساحت زیربنای کل: 65000مترمربع
سطح اشتغال: 24 درصد
تعداد سقف : 5 (+5)