زیر ساخت های ارتباطی شهرداری مشهد
467 (میلیارد ریال)

پیش بینی تقریبی حجم سرمایه گذاری

شهرداری مشهد در سالهای گذشته در راستای توسعه زیرساخت های فناوری ارتباطات و اطلاعات شهر اقدام به برنامه ریزی، تامین مالی و احداث پروژه های عظیمی از جمله شبکه فیبر نوری شهر، دکل های مخابراتی، دیتا سنتر ها و … نموده است . احداث این پروژه ها علاوه بر ایجاد صرفه های اقتصادی فراوان برای شهرداری مشهد دارایی با ارزشی را حاصل نموده است که استفاده از آن به نفع شهر و مردم می باشد.

شرکت زیرساخت ارتباطات شهرداری مشهد مجموعه ای مشترک بین شهرداری و یکی از FCP های هفده گانه کشور است که با هدف بهره برداری ، درآمدزایی و خدمات دهی به مردم و زائرین شهر مشهد، در چارچوب قوانین و ضوابط سازمان تنظیمات مقررات تشکیل خواهد گردید.

کلیه پروژه های فوق الذکر در قالب این شرکت ضمن بهره وری از خدمات بخش خصوصی در جهت خدمت رسانی به مردم به کار گرفته خواهد شد.

از ویژگی های مهم و شاخص پروژه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

– افزایش رقابت پذیری صنعت IT در شهر

– افزایش گستره پوشش خدمات IT در شهر

– استفاده از صرفه های تجمیع ( فیبر نوری، دکل های مخابراتی، دیتا سنتر ها)

– پویایی و عدم رکود صنعت IT