مجتمع تجاری و اداری رضـــا
82 (میلیارد ریال)

پیش بینی تقریبی حجم سرمایه گذاری

شهرداری مشهد با توجه به سیاست های توسعه شهری با هدف بهسازی بافت فرسوده و ارتقاء بافت پیرامونی و ساماندهی رسته تجاری پرده فروشان در خیابان تعبدی اقدام به تعریف و طراحی پروژه مشارکتی حریر نمود. ذیل این پروژه پلاک های متعددی وجود داشت که سرمایه گذار و شهرداری براساس نسبت های تعیین شده در قرارداد نسبت به تملک آن اقدام نمودند.

قسمتهای تجاری این پروژه افتتاح گردیده اما تجهیز فضاهای اداری آن تاکنون محقق نشده است. سرمایه گذار این پروژه آقای مکرم دوست می باشد.

ویژگیهای مهم و شاخص پروژه

۱- ساماندهی رسته پرده فروشان

۲- رونق بخشی به بافت فرسوده شهری

۳- توسعه متوازن شهری

اطلاعات عمومی پروژه
کاربری پروژه : تجاری-پارکینگ-اداری
آدرس پروژه: خیابان عامل، نبش تعبدی
مساحت عرصه: 1390 مترمربع
مساحت زیربنای کل: 5601 مترمربع
تعداد سقف : 8 (+6 و -2)
سال قرارداد : 1387