مجتمع تجاری و اقامتی صــدر
972 (میلیارد ریال)

پیش بینی تقریبی حجم سرمایه گذاری

پروژه مشارکتی صدر با کاربریهای متنوع از جمله پروژه های مشارکتی شهرداری با بخش خصوصی و اولین پروژه از این دست قلمداد میشود که با اخذ مصوبه شورای شهر مشهد در سال ۸۸ اجرایی شده است.

این پروژه با سه کاربری تجاری، اقامتی و پارکینگ بصورت مشارکتی با هدف ساماندهی صنوف پوشاک و نیز ساخت هتلی مجلل انجام گردید. 

سرمایه گذار این پروژه آقای هادی غضنفری می باشد.

سهم الشراکه شهرداری در سال ۹۶ به سرمایه گذار پروژه واگذار گردید.

ویژگیهای مهم و شاخص پروژه

۱- ساماندهی وبهینه سازی ساختار رسته های پوشاک

۲- افزایش سرانه فضاهای اقامتی و پارکینگ در منطقه پرترافیک

۳- ایجاد توازن در تعریف کاربریهای تجاری و اقامتی

۴- مجموعه اقامتی بام سبز با چشم انداز عالی به حرم مطهر

۵- بازسازی بافت فرسوده منطقه و تغییر الگوی ساخت

اطلاعات عمومی پروژه
کاربری پروژه : تجاری - اقامتی - پارکینگ
آدرس پروژه: میدان 17 شهریور، جنب مجتمع رضا
مساحت عرصه: 8654 مترمربع
مساحت زیربنای کل: 108125 مترمربع
تعداد سقف : 21 (+19 و -2)
سال قرارداد : 1388