مجتمع تجاری و پارکینگ امین
729 (میلیارد ریال)

پیش بینی تقریبی حجم سرمایه گذاری

قرارداد پروژه امین در منطقه ۴ شهرداری به آدرس میدان مفتح در عرصه ای به مساحت ۸,۲۶۲ متر مربع با کاربری تجاری، پارکینگ با زیربنای ۸۲,۷۰۷ مترمربع در ۱۱ طبقه (۳ طبقه منفی و ۸ طبقه مثبت) در سال ۱۳۹۱ منعقد گردید. توسعه متوازن شهری در منطقه ای کم برخوردار، تقویت عدالت شهری، تجمیع صنوف پوشاک در محل پروژه و اشتغال زایی در منطقه ای کمتر توسعه یافته از ویژگی های مهم و شاخص این پروژه می باشد. سرمایه گذار این پروژه آقای مهدی ساده می باشد.

اطلاعات عمومی پروژه
کاربری پروژه : تجاری، پارکینگ عمومی
آدرس پروژه: میدان گلشور، جنب بوستان بهشت
مساحت عرصه: 8262 مترمربع
مساحت زیربنای کل: 82707 مترمربع
تعداد سقف : 11 (+8 و -3)
سال قرارداد : 1391