مجتمع مسکونی امیـد(رسالت)
900 (میلیارد ریال)

پیش بینی تقریبی حجم سرمایه گذاری

قرارداد پروژه مسکونی رسالت در سال ۱۳۸۹ با شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران امید منعقد گردید. این پروژه دارای قریب به ۲۰۰۰ واحد مسکونی در قالب ۷ فاز و همچنین دارای ۶ فاز تجاری می باشد که کلیه بلوک های مسکونی آن در حال حاضر ساخته شده به بهره برداری رسیده است. با توجه به موقعیت قرارگیری پروژه در حاشیه شهر، کلیه امکانات و خدمات زیرساختی توسط شهرداری و شرکت سرمایه گذاری احداث گردیده است.سرمایه گذار این پروژه شرکت توسعه و عمران امید می باشد.

اطلاعات عمومی پروژه
کاربری پروژه : مسکونی
آدرس پروژه: اراضی سیس آباد
مساحت عرصه: 92300 مترمربع
مساحت زیربنای کل: 190128 مترمربع
تعداد سقف : 6
سال قرارداد : 1389