مجتمع مسکونی بلوار معلم
2986 (میلیارد ریال)

پیش بینی تقریبی حجم سرمایه گذاری

در راستای تحقق اهداف توسعه شهری ،ایجاد منابع درآمدی پایدار و استفاده از توان و سرمایه بخش خصوصی پروژه معلم در نزدیکی مسیل چهل بازه بین معلم۸۱و۸۳در سال ۹۱طراحی و تعریف گردید. باتوجه به اینکه ذیل پروژه پلاک های متعددی متعلق به غیر وجود داشت طرفین قرارداد متعهد به تملک آن گردیدند که اخیراً تملکات آن ها کامل گردیده و شهرداری پس از اخذ مصوبه شورای شهر آماده واگذاری زمین و ملک متعلق به خود می باشد. سرمایه گذاران این پروژه شرکت راژان تدبیروآقای حسن قدیری می باشند.

اطلاعات عمومی پروژه
کاربری پروژه : تجاری-مسکونی-پارکینگ-ورزشی-فرهنگی
آدرس پروژه: بلوار معلم.بین معلم 81 و 83
مساحت عرصه: 22220 مترمربع
مساحت زیربنای کل: 177606 مترمربع
تعداد سقف : 36 (+32 و -4)
سال قرارداد : 1391