مجتمع مسکونی کلاهدوز ۳۴
1.4 (میلیارد ریال)

پیش بینی تقریبی حجم سرمایه گذاری

پروژه مسکونی کلاهدوز ۳۴ از ابتدایی ترین پروژه های مشارکتی شهرداری مشهد می باشد که به صورت یک آپارتمان مسکونی قرارداد آن با سرمایه گذار منعقد گردیده و عملیات اجرایی آن پایان یافته و به بهره برداری رسیده است.
طرفین این قرارداد پس از افراز، سهم خود را دریافت نموده اند.
سرمایه گذار این پروژه شرکت پاژنگ خراسان می باشد.

اطلاعات عمومی پروژه
کاربری پروژه : مسکونی
آدرس پروژه: کلاهدوز 34
مساحت عرصه: 328 مترمربع
مساحت زیربنای کل: 1015 مترمربع
تعداد سقف : 5
سال قرارداد : 1381