مجتمع مسکونی یاس
1307 (میلیارد ریال)

پیش بینی تقریبی حجم سرمایه گذاری

یکی از شاخصهای توسعه عدالت شهری و ایجاد شهر متوازن ، احداث مسکن مجموعه‌ای قیمت مناسب در مناطق کم‌برخوردار شهر می‌باشد، که دراین راستا مدیریت شهری می تواند اقدام به تعریف پروژه هایی با کاربریهای متنوع جهت ارائه خدمات رفاهی و شهری به قشر کم درآمد نماید. بر همین اساس قرارداد پروژه یاس در سال ۱۳۹۱ و پس از اخذ مصوبه شورای شهر عملیاتی گردید. سرمایه گذار این پروژه شرکت بتن ساز تربت آقای حسینعلی زاده می باشد.

ویژگیهای مهم و شاخص پروژه
۱- تمرکز و تجمع امکانات رفاهی و تفریحی و فرهنگی
۲- امکان ارائه خدمات به ساکنین بافت پیرامون پروژه
۳- بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری
۴- کاهش اثرات نامطلوب حاشیه نشینی
۵- استفاده از مصالح ساختمانی مناسب بافت پروژه
۶- تأمین سرانه های مورد نیاز از قبیل ورزشی، تجاری، درمانی، آموزشی و فرهنگی
۷- تغییر الگوی ساخت و سکونت در منطقه

اطلاعات عمومی پروژه
کاربری پروژه : مسکونی،تجاری،آموزشی،بهداشتی، درمانی و پارکینگ
آدرس پروژه: بلوار توس، حدفاصل توس 51 و 53
مساحت عرصه: 65450 مترمربع
مساحت زیربنای کل: 207070 مترمربع
تعداد سقف : 14 (+12 و -2)
سال قرارداد : 1391