مروارید هاشمیه۲
248 (میلیارد ریال)

پیش بینی تقریبی حجم سرمایه گذاری

شهرداری مشهد پروژه مسکونی هاشمیه را با هدف ایجاد مجموعه مسکونی شاخص، ویژه و متنوع به جهت تـامین نیازهای متقاضیان الـگوی مسکن گروه درآمـدی یک و دو و ایـجاد الگوی مـناسب مـسکن بـا کیفیت طـراحی نـموده اسـت.
ایـن پروژه از بـلوار هاشمیه در انتهای هاشمیه ۷۳ و بـلوار فکوری (انتهای خیابان نوزده بهمن پانزدهم) دارای دسـترسی می‌باشد.
از ویژگی های مهم و شاخص این پروژه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
۱- قرارگیری زمین در منطقه‌ای برخوردار و دارای جذابیت سرمایه‌گذاری و توجیه اقتصادی مناسب پروژه
۲- پتانسیل بالای زمین به لحاظ دسترسی‌های مناسب و فرم زمین
۳- تقاضای بالای مسکن در محدوده احداث پروژه مذکور
۴- تامین فضاهای عمومی مناسب به‌ویژه پارکینگ برای واحدهای مسکونی مجموعه
۵- نزدیکی به یکی از بزرگترین مجتمع های تجاری در حال احداث مشهد
۶- نزدیکی به مرکز تفریحی گردشگری کوهستان پارک خورشید

اطلاعات عمومی پروژه
کاربری پروژه : مسکونی تراکم زیاد
نوع مالکیت : ملکی
آدرس پروژه: بلوار هاشمیه، هاشمیه 73
کاربری مصوب : تجاری
تراکم (مجاز) : 480 درصد
مساحت عرصه: 1140 مترمربع
مساحت زیربنای کل: 8328 مترمربع
سطح اشتغال: 40 درصد
تعداد سقف : 15 (+12 و -3)