پردیس فرهنگی و هنری کـوثـر
700 (میلیارد ریال)

پیش بینی تقریبی حجم سرمایه گذاری

طراحی پردیس فرهنگی هنری کوثر در میدان پژوهش مشهد به منظور اعتلای شاخص های فرهنگی و هنری شهر، با مشارکت بخش خصوصی و در قالب قرارداد ساخت و بهره برداری انجام گرفته است. از ویژگیهای مهم و شاخص این پروژه عدم تغییر زیربنایی در وضع موجود، عرصه و ایجاد سالن های سینما و تئاتر در منطقه ای پر مخاطب در کنار مجموعه های غذایی می باشد که مزیت نسبی خوبی برای آن به وجود خواهد آورد.
عرصه کل پروژه بالغ به ۳۷۵۰۰ مترمربع می باشد و زیربنای سبکی تا ۲۵۵۰۰ مترمربع برای کل آن در نظر گرفته شده است.
شایان ذکر است تاکنون در شهر مشهد پردیس فرهنگی و هنری با این وسعت وجود نداشته است.

اطلاعات عمومی پروژه
کاربری پروژه : فرهنگی
نوع مالکیت : شهرداری
آدرس پروژه: میدان پژوهش مشهد
مساحت عرصه: 25500
مساحت زیربنای کل: 37500
هزینه های ثابت سرمایه گذاری
شرح هزینه مبلغ کل
تاسیسات و تجهیزات 650,000,000,000 ريال
سایر هزینه ها 50,000,000,000 ريال
اطلاعات مالی پروژه
شرح مبلغ عنوان توضیحات
درآمد سالانه : 219,469,000,000 ريال
هزینه بهره سالانه: 131,681,000,000 ريال
نوع قرارداد : ساخت و بهره برداری و انتقال
مدت زمان ساخت و بهره برداری : 20 سال
هزینه ثابت سرمایه گذاری : 700,000,000,000 ريال
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشد کلیه هزینه های رقم پروانه ،زمان اعقاد قرارداد و ساخت و تملک به روز رسانی خواهد شد