پروژه آبکوه – B22-RC

پروژه آبکوه واقع در برخوردارترین منطقه شهرداری مشهد در موقعیت بسیار مناسب به لحاظ دسترسی و ارتباط مستقیم با محورهای خیام، فلسطین و راهنمایی می باشد و تا نزدیکترین ایستگاه مترو کمتر از ۱۰۰۰ متر فاصله دارد. این منطقه جزو محدوده های پررونق در زمینه ی اقتصاد زمین و ساختمان می باشد و در محدوده گروه درآمدی ۱ طرح جامع قرار داشته که با ماهیت تجاری و کاربری مختلط پروژه های تعریف شده در انطباق کامل می باشد. محدوده پروژه به شکلی تعریف شده است که در کریدور منتهی به میدان شهدا ، حرم مطهر و مرکز شهر از طریق محور آبکوه قرار دارد.

 

سطح کاربری
عرصه : 7061
زیربنا : 23373
مسکونی : 19842
پارکینگ : 3531
اطلاعات اقتصادی
درصد تملک : 33
اطلاعات دسترسی
از شمال : 16
از جنوب : 18
از شرق : 12
از غرب : 18
اطلاعات عمومی پروژه
کاربری پروژه : مختلط
آدرس پروژه: خیابان صادقی، انتهای شهید صادقی 2