پروژه آبکوه – B37-S1

پروژه آبکوه واقع در برخوردارترین منطقه شهرداری مشهد در موقعیت بسیار مناسب به لحاظ دسترسی و ارتباط مستقیم با محورهای خیام، فلسطین و راهنمایی می باشد و تا نزدیکترین ایستگاه مترو کمتر از ۱۰۰۰ متر فاصله دارد. این منطقه جزو محدوده های پررونق در زمینه ی اقتصاد زمین و ساختمان می باشد و در محدوده گروه درآمدی ۱ طرح جامع قرار داشته که با ماهیت تجاری و کاربری مختلط پروژه های تعریف شده در انطباق کامل می باشد. محدوده پروژه به شکلی تعریف شده است که در کریدور منتهی به میدان شهدا ، حرم مطهر و مرکز شهر از طریق محور آبکوه قرار دارد.

 

سطح کاربری
عرصه : 4625
زیربنا : 36076
تجاری : 13876
اداری : 8325
پارکینگ : 13875
اطلاعات اقتصادی
درصد تملک : 9
اطلاعات دسترسی
از شمال : 40
از جنوب : 15
از شرق : 35
از غرب : 10
اطلاعات عمومی پروژه
کاربری پروژه : مختلط
آدرس پروژه: نبش ضلغ غربی تقاطع دستغیب و فلسطین