پروژه آبکوه – B42-S2

پروژه آبکوه واقع در برخوردارترین منطقه شهرداری مشهد در موقعیت بسیار مناسب به لحاظ دسترسی و ارتباط مستقیم با محورهای خیام، فلسطین و راهنمایی می باشد و تا نزدیکترین ایستگاه مترو کمتر از ۱۰۰۰ متر فاصله دارد. این منطقه جزو محدوده های پررونق در زمینه ی اقتصاد زمین و ساختمان می باشد و در محدوده گروه درآمدی ۱ طرح جامع قرار داشته که با ماهیت تجاری و کاربری مختلط پروژه های تعریف شده در انطباق کامل می باشد. محدوده پروژه به شکلی تعریف شده است که در کریدور منتهی به میدان شهدا ، حرم مطهر و مرکز شهر از طریق محور آبکوه قرار دارد.

سطح کاربری
عرصه : 7844
زیربنا : 63538
تجاری : 16473
اداری : 23533
مسکونی : -
پارکینگ : 23532
تاسیسات : -
درمانی : -
سایر : -
اطلاعات اقتصادی
درصد تملک : 100
اطلاعات دسترسی
از شمال : 40
از جنوب : 13
از شرق : 20
اطلاعات عمومی پروژه
کاربری پروژه : مختلط
آدرس پروژه: خیابان راهنمایی، حاشیه میدان راهنمایی، اداره راهنمایی و رانندگی