پروژه آبکوه – B5B6-S1

پروژه آبکوه واقع در برخوردارترین منطقه شهرداری مشهد در موقعیت بسیار مناسب به لحاظ دسترسی و ارتباط مستقیم با محورهای خیام، فلسطین و راهنمایی می باشد و تا نزدیکترین ایستگاه مترو کمتر از ۱۰۰۰ متر فاصله دارد. این منطقه جزو محدوده های پررونق در زمینه ی اقتصاد زمین و ساختمان می باشد و در محدوده گروه درآمدی ۱ طرح جامع قرار داشته که با ماهیت تجاری و کاربری مختلط پروژه های تعریف شده در انطباق کامل می باشد. محدوده پروژه به شکلی تعریف شده است که در کریدور منتهی به میدان شهدا ، حرم مطهر و مرکز شهر از طریق محور آبکوه قرار دارد.

سطح کاربری
عرصه : 7750
زیربنا : 68936
تجاری : 29581
اداری : 9300
مسکونی : -
پارکینگ : 21758
سایر : 6101
اطلاعات اقتصادی
درصد تملک : 30
اطلاعات دسترسی
از شمال : 8
از جنوب : 40
از شرق : 47
از غرب : 18
اطلاعات عمومی پروژه
کاربری پروژه : مختلط
آدرس پروژه: خیابان شهید صادقی، حد فاصل شهید صادقی 6 تا میدان راهنمایی