پل های عابر پیاده
200 (میلیارد ریال)

پیش بینی تقریبی حجم سرمایه گذاری

احداث، نصب و بهره برداری تبلیغاتی از پل عابر پیاده در سطح شهر مشهد

ویژگیهای مهم و شاخص پروژه:

احداث پل های عابر پیاده با امکان افزودن قابلیت های ویژه از جمله:

– پل گالری

– کافی شاپ های Take away

مزیت های پروژه:

– بهره مندی از فضای تبلیغاتی در طول مدت بهره برداری

– امکان تعریف منابع درآمدزایی مکمل و سازگار با پروژه

– امکان اجرا و بهره برداری فاز به فاز پروژ