کارتینگ مجوعه امید و زندگی
2264 (میلیون ریال)

پیش بینی تقریبی حجم سرمایه گذاری

کارتینگ یکی از رشته‌های مهیج اتومبیلرانی است که به عنوان رشته «مادر» اتومبیلرانی شناخته می‌شود. رنتال در اصطلاح به ماشین های کارتینگ اجاره ای می گویند. پیدایش این رشته ورزشی مربوط به دهه ۳۰ میلادی است. در آن دوره، جعبه‌هایی با گنجایش یک انسان شامل ۳ یا ۴ چرخ ساخته می‌شد. این جعبه‌ها به Soapbox موسوم بودند. با نشستن شخص درون آن و قرارگیری روی یک سطح شیب‌دار می‌توانستند به سرعت لذت‌بخشی دست پیدا کنند. با بهینه‌سازی روی شکل و فرم جعبه‌ها و به عبارتی افزایش آئرودینامیک و هم‌چنین کاهش وزن گاه تجربه رسیدن به سرعت ۱۱۰ کیلومتر در ساعت نیز میسر می‌شد.
پروژه کارتینگ امید و زندگی با تاکید بر اهداف فرهنگی و اجتماعی، توسط شهرداری مشهد در انتهای بلوار سیدرضی پیشنهاد شده است. محاسبات مالی پروژه نشان می دهد در سال های بهره برداری نیز توجیه اقتصادی مناسبی برخوردار است.

اطلاعات عمومی پروژه
کاربری پروژه : تفریحی - ورزشی
نوع مالکیت : شهرداری
آدرس پروژه: انتهای بلوار سید رضی
هزینه های ثابت سرمایه گذاری
شرح هزینه مبلغ کل
تاسیسات و تجهیزات 2,156,000,000 ريال
سایر هزینه ها 108,000,000 ريال
اطلاعات مالی پروژه
شرح مبلغ عنوان توضیحات
درآمد سالانه : 1,680,000,000 ريال
هزینه بهره سالانه: 1,062,000,000 ريال
نوع قرارداد : BOLT
مدت زمان ساخت و بهره برداری : 11 سال
هزینه ثابت سرمایه گذاری : 2,264,000,000 ريال
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشد کلیه هزینه های رقم پروانه ،زمان اعقاد قرارداد و ساخت و تملک به روز رسانی خواهد شد