یاقوت طبرسی
237 (میلیارد ریال)

پیش بینی تقریبی حجم سرمایه گذاری

شهر مشهد به عنوان دومین کلانشهر کشور، دارای پتانسیل ها و شرایط ویژه و استراتژیکی در همه زمینه های جمعیتی، اقتصادی، فرهنگی و غیره می باشد. نیاز به داشتن رویکردی نوشهرگرایانه به این شهر، الزامات و شرایط ویژه ای را به دنبال دارد که از آن جمله رویکرد «توسعه حمل و نقل محور» می باشد. دسترسی و استحصال تمامی نیازهای شهروندان در عرصه های مختلف و کاربری های گوناگون همواره باید مورد توجه برنامه ریزان شهری و دست اندرکاران این حوزه باشد و ایجاد و خلق این چنین فضاهایی برای زندگی شهرنشینی به ویژه در کلانشهر ها ضروری به نظر می رسد. طراحی مجتمع های ایستگاهی به صورت چند عملکردی که با فاصله بسیار کم از خطوط مترو و وسایل حمل و نقل عمومی قابل دسترسی باشند از ضروریات تعریف آنها است. شهروندان باید بتوانند در فاصله ۴۰۰ تا ۶۰۰ متری به صورت پیاده یا با دوچرخه به نیاز خود جامه عمل بپوشانند.
پروژه B2 در بدنه محور شهری-شریانی طبرسی شمالی (حد فاصل میدان فجر-ورودی شمالی شهر) و در میانه حوزه شمال شرقی واقع شده است. این ایستگاه به عنوان دومین ایستگاه خط ۲ قطارشهری در شمال شرق شهر مشهد و در بلوار طبرسی شمالی قراردارد. همچنین درتقسیمات شهری این ایستگاه بر روی مرز دو منطقه شهرداری ۳ و ۴ قرارگرفته است. این ایستگاه درحوزه برنامه ریزی شمال شرق شهرمشهد و بخشهای کمتر توسعه یافته ولی پرجمعیت شهر قرار دارد.

اطلاعات عمومی پروژه
کاربری پروژه : ورزشی، درمانی و پارکینگ
نوع مالکیت : ملکی
آدرس پروژه: بلوار طبرسی شمالی، طبرسی 16
کاربری مصوب : درمانگاه
تراکم (مجاز) : 500 درصد
مساحت عرصه: 2966 مترمربع
مساحت زیربنای کل: 10547 مترمربع
سطح اشتغال: 80 درصد
تعداد سقف : 8 (+7 و -1)