یاقوت فجــر
355 (میلیارد ریال)

پیش بینی تقریبی حجم سرمایه گذاری

به کارگیری الگوی توسعه شهری با محوریت حمل و نقل به صورت انبوه و گسترده (TOD) روشی بسیار سودمند در کاهش عواقب منفی و هزینه های ناشی از آثار برنامه ها و طرح های حمل و نقل و به تبع آن کاربری اراضی می باشد. بر اساس آمار به دست آمده روند رو به گسترش سکونت جمعیت در شهرها مسائل و مشکلات عدیده سفرهای درون شهری را به منظور پاسخگویی به نیاز شهروندان در زمینه های مختلف به وجود آورده است. عدم به کارگیری برنامه ریزی دقیق در مدیریت حمل ونقل شهری می تواند تاثیرات منفی بسیاری در حوزه استفاده بهینه از اراضی مرتبط با این موضوع داشته و به دلایل واضح و روشن باعث مغفول ماندن برنامه ریزی دقیق و مجهول ماندن موانع توسعه حمل و نقل محور داشته باشد. هدف این پژوژه برنامه ریزی کاربردی زمین با تاکید بر توسعه حمل ونقل محور می باشد. مطالعات ما نشان داده است که چگونه می توان با استفاده از الگوی این توسعه (TOD)، از اراضی مجاور ایستگاه های قطار شهری بهترین استفاده را داشته و با این رویکرد زمینه تعریف پروژه های سرمایه گذاری جهت مشارکت بخش های خصوصی و دولتی را ایجاد کرد.
ایستگاه C2 به عنوان سومین ایستگاه خط ۲ قطارشهری درشمال شرق شهرمشهد و درابتدای بلوار طبرسی شمالی و (شمال میدان فجر) قراردارد. همچنین درتقسیمات شهری این ایستگاه بر روی مرز دو منطقه شهرداری ۳ و ۴ و درحوزه برنامه ریزی شمال شرق شهرمشهد وبخش های کمتر توسعه یافته ولی پرجمعیت شهر قرار گرفته است.

اطلاعات عمومی پروژه
کاربری پروژه : تجاری، پارکینگ
نوع مالکیت : ملکی
آدرس پروژه: ابتدای بلوار طبرسی شمالی، در ضلع شمالی میدان فجر
کاربری مصوب : پارک منطقه ای
تراکم (مجاز) : 160درصد
مساحت عرصه: 5358 مترمربع
مساحت زیربنای کل: 18216 مترمربع
سطح اشتغال: 80درصد
تعداد سقف : 7 (+5 و -2)