1398-8-4

ارزیابی تأثیرات اقتصادی جشنواره ها و رویدادها

از دیرباز برگزاری رویدادهای بسیاری با موضوعات مختلف در سطح جهان در مقیا سهای زمانی متفاوت اعم از سالانه، فصلی، چند ساله و نظیر ای نها رونق داشته است؛ ولی این امر که رویدادها به جاذب ههای گردشگری تبدیل شوند و نقش مهمی در جذب گردشگران از نقاط مختلف جهان ایفا کنند پس از نیمه دوم قرن بیستم مد نظر قرار گرفته است.

گردشگری رویدادها و جشنواره‌ها یکی از سریع‌ترین اشکال در حال رشد گردشگری است. این پدیده به طور فزاینده‌ای در مناطق روستایی به عنوان ابزاری برای احیای اقتصاد محلی محبوبیت پیدا کرده است. پیشرفت فنآوری‌ها و تغییر الگوهای آب و هوایی (یعنی افزایش خشکسالی، سیلاب و طوفان) ضرورت تنوع بخشیدن به صنعت را در مناطقی ایجاد کرده است، که قبلاً به صنایع سنتی مانند کشاورزی و یا کمتر به گرشگری وابسته بودند. رویدادها و جشنواره‌ها با موفقیت بسیار زیادی در بسیاری از این مناطق به عنوان ابزاری برای جلب مردم به این مناطق مورد استفاده قرار گرفته است که به طور سنتی جذابیت‌های گردشگری فصلی دارند. جشنواره تردبو جاز نمونه‌ای برجسته است که به طور فزاینده‌ای در بین گردشگران محبوبیت کسب می‌کند و در زمانی فصل‌های اسکی زمستانی، درآمد تازه‌ای را به منطقه تزریق می‌کند.

بازه زمانی برگزاری ثابت رویدادها و جشنواره‌ها بازدیدکنندگان را به حضور در آن‌ها ترغیب می‌کند و اغلب بازدیدکنندگان جدیدی را جذب خود می‌کنند که در غیر این صورت آن منطقه خاص را انتخاب نمی‌کردند. این گونه رویدادهای افزوده شده به جاذبه‌های معمول یک منطقه نوعی بازاریابی غیرمستقیم برای کل منطقه است و فرصتی برای دستیابی به یک بازاری که پیش از این وجود نداشته است را فراهم می‌کند. این گردشگران جدید نقدینگی جدیدی را با خود به می‌آورند، بازار را متنوع‌تر می‌کنند و متعاقباً باعث افزایش درآمد واقعی و بالقوه می‌شوند. همچنین شناخت این واقعیت مهم است که رویدادها و جشنواره‌ها جاذبه‌هایی هستند که قدرت جذب و نگه داشتن دارند. این بدان معناست که آن‌ها نه تنها بازدیدکنندگان جدیدی را وارد منطقه می‌کنند بلکه به افزایش زمان ماندگاری آنها در منطقه نیز کمک می‌کنند. این امر نشان دهنده اهمیت اندازه‌گیری نه تنها تأثیر اقتصادی کسانی است که به طور خاص برای این رویداد می‌آیند، بلکه اهمیت اندزه‌گیری مواردی که به دلایل دیگر به این منطقه آمده‌اند اما به سبب این رویداد بیشتر مانده‌اند را نیز مشخص می‌کند.

مدت زمان ثابت رویدادها و جشنواره‌ها همچنین در مقایسه با جاذبه‌های سنتی، نیاز به رویکرد متفاوتی برای سازماندهی و بودجه‌بندی ایجاد می‌کند. این امر مستلزم ارزیابی اثرات اقتصادی (EIA) به منظور توجیه برنامه‌ریزی رویدادها، جذب حامیان مالی و استفاده از آن به عنوان یک منبع حیاتی برای برنامه‌ریزی است. با این وجود باید توجه داشت که ارزیابی اثرات اقتصادی نباید تنها مرجع ارزیابی موفقیت یک رویداد یا جشنواره باشد. معطوف شدن توجه بیشتر به منطقه میزبان به عنوان نتیجه مستقیم برگزاری رویداد / جشنواره می‌تواند به دلیل افزایش دیده شدن در آینده دستاوردهای اقتصادی به مراتب بیشتری برای آن منطقه ایجاد کند.

این راهنما برای مشاغل، برگزارکنندگان رویدادها و سازمان‌های گردشگری منطقه‌ای یا محلی در نظر گرفته شده است که پیشتر درباره تأثیر اقتصادی تحقیقات محدودی داشته‌اند و یا هیچ گونه فعالیتی انجام نداده‌اند. امید است فرآیندهای درگیر در ارزیابی اثرات اقتصادی با استفاده از این راهنما روشن‌تر شود و نقطه شروع مفید برای برنامه‌ریزی یک پروژه تحقیقاتی برای محاسبه اثرات اقتصادی رویدادها و جشنواره‌ها در مناطق محلی و منطقه‌ای باشد. هدف این راهنما این نیست که به جزئیات صریح هر جنبه از تحقیقات EIA بپردازد بلکه درک اساسی از فرآیندهای درگیر را فراهم کرده و منابع دیگری را برای مطالعه بیشتر ارائه می‌کند.

در بخش بعدی این راهنما، ماهیت رویدادها و پیامدهای اقتصادی مورد بحث قرار خواهد گرفت. مقدمه مختصری از رویدادها و چارچوبی برای طبقه‌بندی آنها ارائه شده است (به شکل ۱ مراجعه کنید). نمونه‌هایی از رویدادهای مختلف مورد بحث قرار می‌گیرد و یک نوع‌شناسی برای طبقه‌بندی آن‌ها پیشنهاد می‌شود. اهمیت شناخت جنبه‌های مختلف رویدادها، مشخص شده و در مورد موضوعاتی که ممکن است در انواع مختلف رویدادها رخ دهد بحث می‌شود. تأثیرات ناشی از رویدادها مورد بحث قرار می گیرد و بر این موضوع تأکید می شود که تأثیرات اقتصادی تنها تأثیراتی نیستند که بایستی هنگام بررسی یک رویداد در نظر گرفته شوند. درباره رویکردهای مختلف ارزیابی تأثیر رویداد با اشاره به مزایا و مضرات هر روش بحث شده است. سپس ماهیت تأثیرات اقتصادی رویداد به طور خلاصه بیان می‌شود و مفاهیم موجود در آن همچون ضریب فزاینده و نشت را شرح می‌دهد.

بخش سوم روش‌های جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات را برای انجام ارزیابی‌های تأثیر اقتصادی توصیف می‌کند. بخش تجارت به طور خلاصه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و مزایا و مضرات استفاده از چنین تکنیکی ارائه شده است. ادامه بخش سوم به بررسی شرکت‌کنندگان (مصرف کننده) متمرکز است و بیان می‌کند که چرا این روش برای ارزیابی اثرات اقتصادی ارجح است. نظرسنجی مبتنی بر مشارکت کننده، مبنای ادامه‌ی راهنما است.

بخش چهارم به ارزیابی تأثیرات اقتصادی اولیه می‌پردازد. روش‌های مختلفی مورد بحث قرار گرفته است و در این میان تکنیک‌های نمونه‌گیری و طراحی کلی پرسشنامه توضیح داده شده است. پیشنهادهایی مبنی بر استفاده از سناریوهای مختلف برای دستیابی به مجموعه داده‌های در دسترس ارائه شده است. ورود و تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز با تأکید بر لزوم دقت مورد توجه قرار می‌گیرد. در مورد اهمیت ارزیابی تعداد شرکت‌کنندگان غیر محلی نیز بحث شده است.

روش‌ها و مفاهیم ارزیابی اثرات ثانویه و کلی اقتصادی رویدادها در بخش پنجم ارائه شده است. ضریب فزاینده‌ها و مدل‌های اقتصادی بررسی می‌شوند و یک ضریب فزاینده اقتصادی برای منطقه کوه‌های برفی به عنوان یک مطالعه موردی تهیه می‌شود. مقادیر مکانی برای صنایع مختلف منطقه کوه‌های برفی محاسبه شده است و برآورد ارقام تولید ناخالص منطقه‌ای (GRP) این ناحیه را تسهیل می‌کند. تأثیر تخمین زده شده برای GRP برای هر چهار رویداد مورد مطالعه در منطقه کوهستانی برفی در سال ۱۹۹۹/۲۰۰۰ ارائه شده است.

بخش پایانی پیشنهادهایی برای استفاده از ارزیابی اثرات اقتصادی ارائه می‌دهد. درباره ارزش چنین ارزیابی‌هایی در مقام اسناد پشتیبان بحث شده است.

برچسب ها: