1400-03-25

استخر و مجموعه آبی توس

استخر توس در منطقه 2 با حدود 20 درصد پیشرفت فیزیکی و مالی یک از مجموعه های آبی مزبور است.

شورای شهر مشهد به جهت تامین سرانه خدمات ورزشی در مناطق کم برخوردار، احداث ده مجموعه آبی را در مناطق ۲،۴ و۵ شهرداری مشهد و با بودجه اولیه یکصد میلیارد ریال مصوب کرد. استخر توس در منطقه ۲ با حدود ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی و مالی یک از مجموعه های آبی مزبور است. طی مطالعات انجام شده در مدیریت برنامه ریزی معاونت اقتصادی، مقرر شد ادامه تامین هزینه احداث این مجموعه از محل واگذاری ساخت و بهره برداری توسط بخش خصوصی انجام پذیرد.

 

برچسب ها: